Sikom GSM Eco Bryter og alarmstyring.
Egenskaper:
kr 6.490,00
Antall:
Varmeog alarmstyring via GSM mobilnett Pakke:Sentralehet, trådløs røykdetektor, 1 node og temperatursensor.

Kan fjernstyre de fleste varmekilder, lys, alarmer osv. Lokal styring med touch screen, ellervia fjernkonroll. Spare, komforttemperatur for hver sone. Ukeprogram med nattsenking. Varsling ved alarm, strømbrudd, frost etc.

Øvrig tilbehør som kan knyttes opp:

Flere noder, Termostater, Bevegelses detektorer, Magnetkontakter, Vannlekkasjedetektorer, Gassdetektorer, Sirener.